4 tips om je bedrijfsprocessen te optimaliseren

Ieder bedrijf wil dat de interne processen zo soepel mogelijk verlopen. Wat hier de beste aanpak voor is, verschilt echter per organisatie en hangt onder meer af van de bedrijfsgrootte en de cultuur die heerst binnen een bedrijf. Ondanks dit gegeven is er een aantal tips die eigenlijk altijd gelden als het gaat om het optimaliseren van bedrijfsprocessen. 

Tip 1: Verkrijg inzicht in je processen

Om de bedrijfsprocessen te verbeteren, is het eerst noodzakelijk om je huidige processen goed in kaart te hebben. Een proces optimaliseren begint met het doorgronden van de huidige situatie. Zo kom je er achter waar verbetering nodig is en welke activiteiten hiervoor moeten gaan zorgen. Probeer overigens niet in één keer te veel activiteiten te plannen die het bedrijfsproces moeten verbeteren. De praktijk leert namelijk dat teveel activiteiten het bemoeilijken om focus te behouden, waardoor het gewenste effect niet behaald wordt. 

Tip 2: Zorg voor rolduidelijkheid

Werknemers hebben behoefte aan duidelijkheid. Zorg er daarom voor dat iedereen precies weet wat er van ze verwacht wordt en in hoeverre zij verantwoordelijkheid dragen. Zet dit ook helder en overzichtelijk op papier, zodat het daadwerkelijk duidelijk wordt en blijft. In het verlengde hiervan is het belangrijk om een proceseigenaar aan te wijzen die specifiek verantwoordelijk wordt voor het ontwikkelen van een proces. Deze persoon zorgt ervoor dat aan de eisen en randvoorwaarden wordt voldaan en dat de resultaten continu geëvalueerd worden. 

Tip 3: Streef naar automatisering

Automatisering draagt eigenlijk altijd bij aan betere processen. Dit kan gedaan worden met behulp van duidelijke werkstromen. Deze werkstromen zorgen voor een effectief en efficiënt beheer van alle informatie in organisaties. Zo ontstaat een uniforme werkwijze die fouten reduceert en zo ook de faalkosten drastisch doet dalen. Maar het mooiste resultaat van een automatische werkstromen is: tevreden klanten!

Tip 4: Houd informatie up-to-date

Alle bedrijfsprocessen draaien om informatie. Het is dan ook van groot belang om alle belangrijke informatie binnen je bedrijf up-to-date te houden en hier kritisch naar te kijken. In het verlengde hiervan is het goed om altijd te blijven zoeken naar verbeteringen en niet bang te zijn om bepaalde processen te veranderen. Zo voorkom je dat bepaalde werkwijzen vastroesten binnen de bedrijfscultuur, terwijl het in de loop der jaren misschien wel wenselijk is om een volledig andere aanpak te hanteren.

Geef een reactie