Ontbossing wordt zoveel mogelijk tegengegaan bij de productie van duurzame palmolie

In veel gevallen worden de woorden palm oil deforestation en ontbossing in een zin uitgesproken. Waarom is dit eigenlijk? Duurzame palmolie wordt namelijk ook geproduceerd en in hoeverre speelt ontbossing hier nou eigenlijk een rol in? Palm oil deforestation is een veel gehoorde term en wordt door bepaalde bedrijven die duurzame palmolie produceren ook zeker erkend. Gelukkig hebben vele bedrijven binnen de palmolie-industrie in de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om de ontbossing in de productiegebieden tegen te gaan. Naast palmolie zijn er vele andere oorzaken van ontbossing.

Het loskoppelen van ontbossing en de toeleveringsketen is essentieel

In totaal heeft palmolie bijgedragen aan ongeveer vijf procent van de tropische ontbossing. Wereldwijd ligt dit percentage op 2,3 procent. In veel gevallen komt deze uitbreiding omdat de ontbossing plaatsvond op land dat in het verleden gebruikt werd voor de teelt van andere gewassen, waaronder koffie en rubber. Tegenwoordig neemt de ontbossing door palmolie nog steeds af, met name bij grootschalige plantages. De reden van deze trend is dat er meer gebruik wordt gemaakt van wetshandhaving, certificering van palmolieplantages en toezeggingen van bedrijven om palm oil deforestation tegen te gaan. Er zijn vele overheidsinitiatieven die hieraan bijdragen. In tegenstelling tot andere grondstoffen op het gebied van ontbossing doet duurzame palmolie het juist goed. Bepaalde certificeringen houden een verbod in op ontbossing of turfwinning.

De uitdagingen voor duurzame palmolie in de toekomst

Ondanks dat de ontbossing door grote plantages afneemt, neemt dit onder kleinere boeren juist toe. Veel kleine boeren hebben zich niet verplicht tot een vrijwillige toezegging met betrekking tot het niet ontbossen van gebieden. Het is belangrijk dat kleinere boeren deel kunnen nemen aan de acties en toegang hebben tot de overheidsinitiatieven. In totaal hebben meer dan 3 miljoen boeren een grote inkomstenbron uit duurzame palmolie. Het is cruciaal dat er meer trainingen gegeven worden om de opbrengst en productiviteit van kleinere boeren te verhogen. Door acties van overheden, bedrijven en NGO’s tegen ontbossing te ondersteunen kan de vooruitgang juist versneld worden. Er zijn organisaties die hieraan meewerken; deze richten zich op voorlichting en doen er alles aan om te zorgen dat de kleinere boeren geholpen worden, niet alleen de grote plantages. Kleinere boeren worden al snel uit het oog verloren, terwijl de aandacht juist nu op hen gevestigd moet worden.

Geef een reactie