Slecht kunnen horen

Net als bij het oog, worden de prestaties van het oor minder naarmate je ouder wordt. Door slechte ogen wordt het langzaamaan moeilijker om te lezen als de letters kleiner worden, maar bij gehoorverlies is dit anders. Bij gehoorverlies kan het moeilijk zijn bepaalde woorden en geluiden te horen. Zo worden de medeklinkers met een hoge toon, zoals f, s en t, eenvoudig overstemd door de luide klinkers met een lage toon, zoals een a, o en u. Personen met gehoorverlies klagen vaak dat ze anderen wel horen praten maar niet verstaan wat ze zeggen.

Medisch specialisme

Er zijn deskundige die mensen kunnen helpen met gehoorverlies, bijvoorbeeld een audicien. Een audicien is een deskundige op het gebied van de audiologie. Hij houdt zich bezig met het meten en corrigeren van de gehoorfunctie. Het belangrijkste verschil met andere audiologische specialisten als de audioloog en de KNO-arts is dat de audicien voor gespecialiseerd is in hoortoestellen en audiologische apparatuur, terwijl de andere twee zich vooral richten op het diagnosticeren en behandelen van klachten. Nu je weet wat een audicien is, ben je vast benieuwd wat een audicien doet. De audicien onderzoekt of er sprake is van een gehoorbeperking. In de meeste gevallen zal dit onderzoek een combinatie zijn van het beantwoorden van vragen en het uitvoeren van een audiometrie. Beter bekend als een hoortest. Vervolgens ontvang je advies over je gehoor. Als blijkt dat je gehoor minder is, zal de audicien de mogelijkheden voor hoortoestellen met je bespreken.

Hoortoestellen

Er zijn verschillende soorten hoortoestellen. Het vinden van het juist toestel is niet gemakkelijk. De keuze aan hoortoestellen is tegenwoordig erg groot en bovendien is het ene gehoorverlies het andere niet. De meest gebruikte hoortoestellen zijn de ‘achter-het-oor’ toestellen, de ‘in-het-oor’-toestellen en de cros-toestellen. De ‘achter-het-oor’ toestel is het toestel dat door verreweg de meeste hoortoesteldragers wordt gebruikt. Het geluid wordt via een flexibel slangetje en een oorstukje naar jouw gehoorgang gebracht. De AHO’s met open aanpassing vormen de toekomst. Deze zijn kleiner en dus lichter dan de gewone AHO’s en het – universele – oorstukje is minder voelbaar. Ook blijft de gehoorgang bij open aanpassingen open en belucht. Dit vergroot het comfort en beperkt de kans op irritaties in de gehoorgang. Een ‘in-het-oor’ toestel draag je in het oor en is hierdoor vrij onopvallend. Er zijn drie varianten. Een ‘gewoon’ IHO-toestel vult je oorschelp en wordt daarom ook wel ‘concha-model’ genoemd. De minuscule IHO zit geheel in je gehoorgang. Alleen het draadje waarmee je het toestel in- en uitdoet is zichtbaar.

Geef een reactie